Obiective

Obiectivul asociaţiei este acela de a susţine orice activitate culturală, sportivă, sau de divertisment, ori de a promova proiecte care să implice activitatea tinerilor sau care să servească formării acestora, precum şi de a se implica activ în ajutorarea  unor tineri aflaţi în situaţii speciale din punct de vedere social.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

Organizarea de conferinţe, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară, în special în mediul de învăţământ, cu sprijinul instituţiilor publice, în vederea informării tinerilor cu privire la oportunităţile, precum şi pericolele specifice vârstei lor;

Organizarea şi susţinerea de manifestaţii publice şi alte activităţi de divertisment, sportive, culturale, pentru promovarea valorilor naţionale precum şi pentru crearea unui climat propice dezvoltării armonioase a tânărului;

Informarea şi sprijinirea familiilor în cazuri speciale din punct de vedere social, pentru creşterea şi educarea tinerilor, în conformitate cu obiectivul asociaţiei;

Acordarea de consultanţă şi consiliere, precum şi de asistenţă juridică tinerilor aflaţi în dificultate;

Acordarea de burse de merit sau burse sociale unor tineri cu merite deosebite, în vederea continuării studiilor, sau pentru realizarea unui scop ce serveşte dezvoltării personale;

Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;

Derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat, pentru susţinerea unor activităţi sociale, exemple fiind, fără a se limita la acestea: lansări de carte, organizarea de evenimante propice dezvoltării tânărului, excursii tematice, tabere de recreere sau studiu, acordarea de premii, burse, sponsorizări etc.

Dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul asociaţiei;

Alte activităţi care contribuie la realizarea scopului asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.